DigiJuris

Oplossingen

Beslaglegging

Beslaglegging

Zodra het verlof tot het leggen van bewijsbeslag is verleend, onderzoeken wij het te nemen beslag om ons en daarmee u zo goed mogelijk voor te bereiden.


In samenwerking met de gerechtsdeurwaarder maken wij een plan van aanpak, waarbij deze formeel de leiding heeft; Hij/zij regelt de hulpofficier van justitie en eventuele deskundigen.


Vervolgens leggen we het digitaal beslag. Om direct toegang tot de data te verkrijgen en verwijdering de voorkomen, handelen wij altijd doortastend volgens de regels zoals opgenomen in de beslagsyllabus 2015 en het arrest van de Hoge Raad (HR2013:BZ9958).


Tenslotte kopiëren, verzegelen en overhandigen we de data aan de gerechtelijke bewaarder waarna de gerechtsdeurwaarder het proces-verbaal opstelt.

Bewaring

Bewaring

DigiJuris beschikt over de nieuwste technologie en een speciaal beveiligde ruimte om data leesbaar te conserveren. Wij zijn bevoegd om het materiaal voor u te bewaren tot de rechter toestemming geeft tot ontsluiting.

Ontsluiting

Ontsluiting

Met behulp van de nieuwste software maken wij de data voor u inzichtelijk door het te ontsluiten. Daarbij is het zelfs mogelijk dat u op afstand meekijkt of het onderzoek doet.


Support

Support

Het leggen, bewaren en ontsluiten van digitaal bewijsbeslag is complex. Waar u ook voor kiest, wij helpen u graag en bieden u altijd toegang tot onze specialistische kennis.


Wilt u bijvoorbeeld een effectief verzoekschrift tot beslagneming indienen bij de rechtbank? Wij helpen u graag met een voorbeeldtekst die u kunt aanpassen, en geven als u wilt feedback voordat u het verzoekschrift indient.